ระบบ Hotspot

ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง Config ระบบ WIFI Hotspot โรงเรียน โรงแรม หอพัก คอนโด บ้านพักอาศัย ฯลฯ ออกแบบหน้า Login กำกัดความเร็ว / User จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ โดยช่างผู้ชำนาญงาน อุปกรณ์ที่ได้มาตฐาน

Virtual Private Network (VPN)

บริการ ออกแบบ ติดตั้ง Config ระบบ VPN สำหรับเชื่อมต่อหลายสาขา จาก Network เหมาสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันแต่มีหลายสาขา เหมาะสำหรับ โรงแรม หอพัก สำนักงาน ร้านค้า

Block Website / Application

บริการออกแบบ ติดตั้ง Config Network สำหรับ Block Bittorrent , Youtube , Facebook , Line หรือ App ที่ลูกค้าต้องการ สามารถระบุได้ว่าต้องการ Block ทั้งหมด หรือ Block เป็นเครื่อง สามารถตั้งเวลาการ Block ได้

ระบบแจ้งเตือนผ่านLine Notify

ระบบแจ้งเตือน สถานะอุปกรณ์ผ่าน Line Notify แจ้งสถานะ Router Mikrotik ,แจ้งสถานะ Switch Mikrotik , แจ้งสถานะ Internet Up , Down , แจ้งสถานะการเชื่อมต่อผ่าน VPN , แจ้งสถานะ Access Point ติด,ดับ แจ้งสถานะกล้องวจรปิดติด,ดับ