Maintenance Service Agreement [MA]

บริษัท บีเฟิร์ท ไอที จำกัด ให้บริการบำรุงรักษา อุปกรณ์ Network / Computer ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ให้บริการทั้งรายเดือน / รายปี พร้อมให้คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบ Network / Computer

ติดต่อเรา

ทำไมต้อง ทำ MA

ความเสถียรและความเชื่อถือได้ของระบบ (Stability and Reliability)
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาหรือความขัดข้องในระบบเครือข่าย ทำให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเสถียร

ความปลอดภัย (Security)
การบำรุงรักษาช่วยให้เครือข่ายได้รับการอัปเดตเพื่อป้องกันการโจมตีและภัยคุกคามใหม่ๆ อัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์เพื่อป้องกันช่องโหว่และปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย

การบริหารจัดการและการตรวจสอบ (Management and Monitoring)
การบำรุงรักษารวมถึงการตรวจสอบและการบริหารจัดการระบบเครือข่ายเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรถูกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และการบริหารจัดการทราฟฟิกจะช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้ทันที

ติดต่อเรา